Tomáš Gál

Tomáš Gál
@ Bratislava, 2016

PGP Public Key Contact @ Facebook GitHub Photos @ Synology Photostation Gopher hole

Mail:
email

Curriculum Vitae


Welcome, here is some info about me, my projects, researches and interests

Life
Going around, exploring the world, building meaning of life, observing and improving; have studied and taught on two universities, gone abroad, returned; have got insight in computer and social sciences.

Work
VM Mlyny, IT department: Accomodation system administration, coordinaition & project managemant

Research & Lectures
[FMFI UK] Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii
[FMFI UK] Kognitívna veda, kultúra, technika

    [FNS] (hosť) Kognitívna veda; oblasti skúmania a používaných metodológií
    [FiF UK] Sieťové informačné zdroje a média (hosť) prednáška 1, 2

Projects & Technology
Protected PDF for secure provading of final theses on Comenius Uni. - demo
Eden HUB
; Includes PiFM Radio, OnionPi TOR Relay & AP, Eden DeadDrop, Gopher Hole, PDF/eBook parser, DVB-T Recorder,
Bluetooth PAN Accesspoint and HUB Monitoring.
This web server; Orange Pi2Plus with Armbian and
apache-conApache web server.

Selected publications

Gál, T. (2006) Informačné vojny a elektornický džihád, Axis Mundi 1 (in Slovak)

Gál, T. (2007) Postmoderné transformácie
Illo Tempore, Axis Mundi 2 (in Slovak)
Gál, T. (2007) Elektronický džihád, sprístupnená diplomová práca, Department of Comparative studies of religion, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava (in Slovak)
Gál, T. Electronic jihad, Civil religion, private spirituality Reader, Szeged University, Szeged (in English)
Gál, T. (2009) The regress of on-line religion, Cyberspace 2008 Reader, Brno (in English)
Gál, T. (2010) O nových náboženstvách a konverziách, Spravodaj ku dňu nových menšín
Kováč, M., Gál, T. (2010) Religious Change, Bratislava, Ceres
Kováčik, M., Gál. T. (2013) Tomáš Gál odhaľuje nový web Univerzity Komenského, Bratislava, Naša Univerzita
Čičková, Z., Gál. T. (2015) Aplikácie teórie hier v spoločenských vedách 
Čičková, Z., Gál, T. (2015) Analýza niektorých faktorov ovplyvňujpúcich racionalitu rozhodovania  


Media
:
TA3, 30. 7. 2016, Rozhovory cez polnoc (
mirror)
TA3, 24. 1. 2017, Päťsté výročie reformácie

Now Amused by:
HyperDuo Disk Subsystem