Tomáš Gál

Tomas Gal

Mail:
email

Contact @ Facebook GitHub Photos @ Synology Photostation Gopher hole
Blog Curriculum Vitae

Salutations! ✨

Discover the array of projects, research, and interests that define my professional expertise and pursuits.

Life 

Went around (before lockdown), was exploring the world, building meaning of life, observing and improving; got education at two universities, have insight in computer and social sciences. I am active localy, but have in mind wider context.

Work 

Slovenský pozemkový fond, Head of IT department

Research & Lectures, Comenius University (part time

Focus:
(1) Examining altered states of mind
(2) Universal rights and AI
(3) Biases in artificial minds

Courses taught:

[FMFI UK] Current Trends in Cognitive Psychology
[FMFI UK] Science, Technology and Humanity

    [FNS] (guest)
Kognitívna veda; oblasti skúmania a používaných metodológií
    [FiF UK]
Sieťové informačné zdroje a média (guest) presentations 1, 2
    [FMFI UK]
Examining Cognitive Biases

Recognition

Introduced in the Map of experts in AI and AI regulations

Pet Projects & Technology 

Selected publications 

Gál, T. (2006) Informačné vojny a elektornický džihád, Axis Mundi 1 (in Slovak)
Gál, T. (2007) Postmoderné transformácie Illo Tempore, Axis Mundi 2 (in Slovak)

Gál, T. (2007) Elektronický džihád, sprístupnená diplomová práca, Department of Comparative studies of religion, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava (in Slovak)
Gál, T. Electronic jihad, Civil religion, private spirituality Reader, Szeged University, Szeged (in English)
Gál, T. (2009) The regress of on-line religion, Cyberspace 2008 Reader, Brno (in English)
Gál, T. (2010) O nových náboženstvách a konverziách, Spravodaj ku dňu nových menšín
Kováč, M., Gál, T. (2010) Religious Change, Bratislava, Ceres
Kováčik, M., Gál. T. (2013) Tomáš Gál odhaľuje nový web Univerzity Komenského, Bratislava, Naša Univerzita
Čičková, Z., Gál. T. (2015) Aplikácie teórie hier v spoločenských vedách 
Čičková, Z., Gál, T. (2015) Analýza niektorých faktorov ovplyvňujpúcich racionalitu rozhodovania
Gál, T. (2021) Možnosti sekularizácie na Slovensku, Dingir, 3/2021

Media Appearances

TA3, 30. 7. 2016, Rozhovory cez polnoc (mirror)
TA3, 24. 1. 2017, Päťsté výročie reformácie

TA3, 21. 1. 2021, Je Islam agresívne náboženstvo?
Podcast e-tika, 2021 (Podbean)

Public presentations 

CEREHIS, 31. 3. 2018, Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť?
E-tika.sk,
28. 1. 2020, Science, technology and humanity
DigiQ, 26. 5. 2022, Etické rozhodovanie v digitálnom veku

CEREHIS, 25. 1. 2023, Stvorenie života - od mýtov po umelú inteligenciu

Conferences
ITAPA open talk,
27. 9. 2023, Digitálna transformácia, ako predbehneme Estónsko?

Civic Society

Mensa SK

Current interests

Atari 8bit & 16bit retrocomputing and restoration