Nástroj na ochranu súborov záverečných prác

Nástroj má svoju prezentačnú, ochrannú vrstvu a produkčnú.

1. Prezentačná vrstva
rozvetvuje štruktúru stránok na verejné a chránene. Pre potreby tohto dema sú pripravené záverečné práce v adresári 3 (vygenerované preview) a 4 (preview sa generuje zakaždým). Záverečná práca sa nenačíta automaticky, toto je však možné ľahko zmenením súbora loader.htm na súbor automaticky otvorený po vstupu do adresára.

Prezentačná vrstva využíva nástroj Flexpaper, ktorý je pre nekomerčné účely k dispozícii pod licenciou GPL3. Tento nástroj sprístupňuje dokument vo formáte SWF (small web format), pričom tento môže byť uložený v rastrovej aj bitmapovej grafike. SWF formát je momentálne podporovaný 99 % webovými prehliadačmi. 1)

Nástroj Flexpaper je použitý vo verziu zamedzujúcej kopírovanie a tlač, vychádzajúc z úpravy Roberta Devitta (2011). Flexpaper je naprogramovaný v objektovo-orientovanom jazyku ActionScript, ktorý je podporovaný a rozvíjaný firmou Adobe, ale dostupné sú aj open source kompilátory.

Použitím chránenej verzie Flexpepra získava používateľ možnosť full-textovo vyhľadávať v záverečnej práci, pričom nie je možné s textom ďalej pracovať.

2. Ochranná vrstva
je založená na vlastnostiach existujúceho operačného systému Solaris s bežiacou službou webovej prezentácie Apache2. Pre ochranu dokumentov sú využité moduly Apacha: (a) uložené PDF súbory nie sú publikované, (b) pokus o priamu adresáciu súborov je presmerovaný na túto informačnú stránku, (c) cache na úrovni servera je pre chránené adresáre vypnutá. Všetky tieto velastnosti zabezpečuje nastavenie vetvy chránených adresárov súborom .htaccess. Navyše, (d) Apache2 má doplnenú funkcionalitu o moduly evasive, security, spamhaus a qos, ktoré zvyšujú reliabilitu prevádzky.

3. Produkčná vrstva
Produkcia SWF prezentácie je realizovaná on-demand PHP scriptom, ktorý skontroluje, či tento súbor existuje a ak nie, vytvorí ho pomocou nástroja PDF2SWF. Nástroj je veľmi rýchly a aj na pomalom stroji ARM A20 (2x1GHz) trvá konverzia 75 stranového dokumentu približne 10 sekúnd. Dokument, ktorého SWF časť už bola vygenerovaná je sprístupnený prakticky v reálnom čase.

Žiadosť klienta: Inštalácia SWF Tools pre Solaris

V núdzových podmienkach je možné vytvoriť SWF súbory aj mimo prezentačný web a nahrať ich do príslušnej štruktúry.

Celý nástroj tak tvorí modulárny systém, ktorý nevyžaduje zásadný zásah na strane servera. Je tvorený štandardnými komkponentmi, ktoré majú dlhý odhadovaný životný cyklus a budú podporované o veľa rokov. Jednotlivé komponenty (loader.htm, parser, swf prezentátor, ako aj doplnkové obrázky) je možné jednoducho zamieňať podľa potreby. Nástroj je spustiteľný z jednoduchého HTML kódu, ktorý umožňuje integráciu do korporátnej identity, ako aj jeho kombináciu s inými nástrojmi (napríklad google analytics).


Tomáš Gál, 9. 6. 2015